Formy płatności

Sposoby i formy płatności

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób (raz dokonanego wyboru w tym zakresie, dla danego zamówienia, nie można już zmienić po kliknięciu „Kupuję i płacę”):
  • – przelew online lub karta płatnicza (w tym: BLIK i Apple Pay i przelew tradycyjny) – za pośrednictwem serwisu realizującego przelewy online przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych;
  • – za pośrednictwem serwisów współpracujących – instytucji finansowych udzielających kredytów konsumenckich (w tym w formie limitów kredytowych);
  • – płatność za pobraniem przewoźnikowi podczas dostawy – gotówką lub kartą płatniczą. Kurier ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej w sytuacjach spowodowanych awarią sprzętu lub innymi problemami technicznymi niezależnymi od Firmy Kurierskiej. Formy zapłaty za pobraniem dostępne w automatach paczkowych, zależne są od możliwości technicznych wybranego automatu oraz regulaminu tej usługi. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – dostępne są wyłącznie automaty obsługujące tę usługę. Podczas odbioru osobistego w zakładzie produkcyjnym Sprzedawcy płatność możliwa jest za pomocą karty płatniczej (opcja ta może być jednak czasowo lub stale wyłączona, zależnie od aktualnych możliwości i uwarunkowań technicznych Sprzedawcy);
  • – przy odbiorze osobistym w zakładzie produkcyjnym Sprzedawcy – płatne podczas odbioru osobistego pracownikowi magazynowemu – gotówką lub kartą płatniczą (opcja ta może być jednak czasowo lub stale wyłączona, zależnie od aktualnych możliwości i uwarunkowań technicznych Sprzedawcy).

 2. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:
  • – w przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany lub udostępniony do odbioru dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności danego serwisu realizującego płatności online;,
  • – w przypadku płatności za pośrednictwem serwisów współpracujących – instytucji finansowych udzielających kredytów konsumenckich (w tym w formie limitów kredytowych) należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, pochodząca ze środków z przyznanego kredytu konsumenckiego (w tym w formie limitu kredytowego), co oznacza, że Towar zostaje wysłany lub udostępniony do odbioru dopiero po otrzymaniu płatności od instytucji finansowej;
  • – w przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym należność za Towar pobierana jest podczas dostawy (odbioru osobistego) Towaru, w ten sposób, że uprzednie dokonanie płatności warunkuje wydanie towaru.

 3. Umowa sprzedaży wygasa:
  • – w przypadku wyboru formy płatności przelewem online lub kartą płatniczą zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia;
  • – w przypadku wyboru płatności poprzez system ratalny danej instytucji finansowej, umowa Sprzedaży wygasa przy braku złożenia wniosku kredytowego albo braku przyznania lub obciążenia limitu kredytowego w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia lub nie otrzymania kredytu w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, a ponadto umowa Sprzedaży wygasa w każdym przypadku otrzymania negatywnej decyzji kredytowej lub odnoszącej się do limitu kredytowego;
  • – w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru osobistego Towaru z zakładu produkcyjnego Sprzedawcy Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni roboczych od dnia otrzymania pierwszego powiadomienia o dostępności Towaru do odbioru w zakładzie produkcyjnym Sprzedawcy, chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki późniejszego odbioru, dokona z góry zapłaty za Towar (jeśli tego jeszcze nie uczynił) oraz Towar zostanie odebrany w uzgodnionym terminie;
  • – w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru od przewoźnika przesyłki z Towarem, Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki – chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub Zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki oraz przesyłki pierwotnej).

 4. Form płatności nie można łączyć w ramach jednej płatności.